X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ
DUYURULAR
26.05.2023 Tarihli 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanundaki Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bilgilendirme
29.05.2023
14.05.2023 Tarihli Konaklama Tesislerinin Turizm İşletme Belgesi İşletmelerinde Müzik Lisansı Genelgesi Hakkında Bilgilendirme
15.05.2023
14.02.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
31.01.2023
04.01.2023 Tarihli Sıfır Atık Temel Seviye Belge Başvurusu Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.01.2023
2023 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.01.2023
2023 Yılında Uygulanacak VUK Kapsamında Uygulanacak Cezalar Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.01.2023
2023 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarife, Had ve İstisna Tutarları Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.01.2023
14.12.2022 Tarihli Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
14.12.2022
02.12.2022 Tarihli Çevresel Gürültü Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Bilgi Notu
02.12.2022
30.11.2022 Tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara İlişkin Bilgi Notu
30.12.2022
30.11.2022 Tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
03.12.2022
30.11.2022 Tarihli Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.11.2022
15.11.2022 Tarihli Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
19.11.2022
TGA tarafından iletilen Yeşil Turizm Programı Pilot Denetimler Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.10.2022
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Hakkında Önemli Bilgilendirme
11.10.2022
14.05.2022 Tarihli Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Önemli Bilgilendirme
16.05.2022
13.05.2022 Tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgilendirme
13.05.2022
07.05.2022 Tarihli Döviz Alım Satımı Yapan Tesisler Hakkında Önemli Bilgilendirme
13.05.2022
20.04.2022 Tarihli Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
21.04.2022
16.04.2022 Tarihli Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
20.04.2022
15.04.2022 Tarihli 7394 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci Maddesinde Yapılan Değişiklik Hakkında
15.04.2022
29.03.2022 Tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Hakkında Önemli Bilgilendirme
29.03.2022
18.03.2022 Tarihli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Yönetmeliği Bilgilendirmesi
18.03.2022
08.03.2022 Tarihli Güvenli Turizm Sertifikasyonu Kriterleri Değişikliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
08.03.2022
Vadesi Geçmiş Vergi Borçları ile Diğer Kesintilerin Mahsubu Hakkında Önemli Bilgilendirme
08.03.2022
Kur Korumalı Hesaplarla İlgili Değişikliklerin Yer Aldığı TCMB Tebliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
07.03.2022
04.03.2022 Tarihli Pandemi Tedbirleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.03.2022
Aynı Holding Bünyesindeki Firmaya veya Grup Firmasına Döviz Borcu Verilmesi ve Döviz Gelirlerinin Kapsamının Genişletilmesi Hk.
23.02.2022
Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Hk.
23.02.2022
Yurtiçi Tüzel ve Yurt Dışındaki Vatandaşların Kur Korumalı Vadeli Mevduat Hesapları ile Altın Hesaplarına Sıfır Stopaj Getirilmesi
23.02.2022
Gıda Ürünlerinde Yapılan İndirimler Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.02.2022
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirme ve Beyan Esasları Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.02.2022
Kur Korumalı Mevduatlara Vergi İstisnasını Konu Alan Kurumlar Vergisi Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.02.2022
Değerli Konut Vergisi Beyan Süresi Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.02.2022
Kur Korumalı Hesaplara Vergi İstisnası Uygulamasına İlişkin Detaylar Hakkında Önemli Bilgilendirme
15.02.2022
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
03.02.2022
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Önemli Bilgilendirme
03.02.2022
Kur Korumalı Altın Hesaplarının Uygulama Ayrıntıları Konusunda TCMB'nin Yayımladığı Talimat Hakkında Önemli Bilgilendirme
03.02.2022
7349 Sayılı Kanunla Getirilen Değişikliklere İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğine ilişkin Önemli Bilgilendirme
30.01.2022
Yatırım Fonları Kar Paylarına Getirilen Kurumlar Vergisi İstisnasındaki Önemli Detaylara İlişkin Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
2021 Aralık Ayı MUH - SGK'nın Sigorta Bildirimleri Kısmının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgilendirme
27.01.2022
Karşılıksız Çeklerde Bankanın Sorumlu Hakkında Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
Kıdem Tazminatı Tutarı ve Çocuk Zammı Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Süre Uzatımı Hakkında Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
E-Belge Uygulamalarının Kapsamını Genişleten Vergi Usul Kanunu Tebliğ Hakkında Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerinde Yükleme Tercihleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
27.01.2022
Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
18.01.2022
İhracat Bedellerinin Merkez Bankası'na Satışı ve İhracat Hesabının Kapatılmasına İlişkin Hususlar Hakkında
18.01.2022
16.01.2022 Tarihli Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması Hakkında Önemli Bilgilendirme
16.01.2022
Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrahları ve ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme
13.01.2022
Gider Pusulasının Kullanım Alanlarının Genişletilerek Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Kullanılması Hakkında Bilgilendirme
13.01.2022
Asgari Ücrete Bağlı Olarak SGK İşlemlerine ait 2022 Yılı Bordro Parametreleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
12.01.2022
Nakit Sermaya Artışı Faiz İndirim Oranları Hakkında Önemli Bilgilendirme
12.01.2022
11.01.2022 Tarihli Tesislerde Canlı Müzik Yayını Hakkında Önemli Bilgilendirme
11.01.2022
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 3. Başvuru Dönemi Hakkında Önemli Bilgilendirme
10.01.2022
07.01.2022 Tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
07.01.2022
05.01.2022 Tarihli Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Hakkında Önemli Bilgilendirme
05.01.2022
31.12.2021 Tarihli Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Önemli Bilgilendirme
31.12.2021
31.12.2021 Tarihli Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Hakkında Önemli Bilgilendirme
31.12.2021
30.12.2021 Tarihli Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.12.2021
30.12.2021 Tarihli Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.12.2021
22.12.2021 Tarihli Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmeliği
22.12.2021
21.12.2021 Tarihli Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
21.12.2021
28.10.2021 Tarihli Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
28.10.2021
26.10.2021 Tarihli 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklikleri Hakkında
28.10.2021
2021/53 Sayılı İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı Hakkında Önemli Bilgilendirme
28.10.2021
19.10.2021 Tarihli Defter Beyan Sisteminde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 532 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında
19.10.2021
Turizm Payı Otomasyon Sistemi Hakkında Önemli Bilgilendirme
07.10.2021
06.10.2021 Tarihinde Yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Seri No:252'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında
06.10.2021
04.10.2021 Tarihli Turizm Paylarının Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Önemli Bilgilendirme
04.10.2021
01.10.2021 Tarihli Data, Ses yada Kısa Mesaj Özelliği Bulunan Ürünlerin Yenilenmesi Halinde Uygulanacak KDV Oranı Hakkında Bilgilendirme
01.10.2021
24.09.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Hakkında Önemli Bilgilendirme
24.09.2021
25.09.2021 Tarihli Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
25.09.2021
02.09.2021 tarihli Akaryakıt Teslimlerinde Fatura Düzenine ilişkin "Vergi Usul Kanun Genel Tebliğ" Hakkında Önemli Bilgilendirme
02.09.2021
27.08.2021 tarihinde 7326 Sayılı Kanun Tebliği İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Süre Uzatımı
27.08.2021
20.08.2021 Tarihinde Yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Önemli Bilgilendirme
20.08.2021
Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
06.08.2021
28.07.2021 Tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Kararı
30.07.2021
29.07.2021 Tarihli 7333 Sayılı Kanunda Yeralan SGK ve Çek Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Önemli Bilgilendirme
29.07.2021
28.07.2021 Tarihinde Yayımlanan Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. Bilgilendirme
28.07.2021
16.07.2021 Tarihinde Yayımlanan 530 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Hakkında Önemli Bilgilendirme
16.07.2021
13.07.2021 Tarihinde Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Hakkında Önemli Bilgilendirme
14.07.2021
30 Oda ve Üzeri Kapasiteli Konaklama Tesislerine Güvenli Turizm Sertifikası Alma Zorunluluğu Hakkında Önemli Bilgilendirme
12.07.2021
Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkında
06.07.2021
COVID-19 Testi ve Numune Alma İşlemleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
01.07.2021
30.06.2021 tarihli Güvenli Turizm Sertifikası Uygulaması Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.06.2021
28.06.2021 tarihli 1 Temmuz 2021'den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
01.07.2021
22.06.2021 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
22.06.2021
22.06.2021 tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı Süre Uzatımı Hakkında Önemli Bilgilendirme
22.06.2021
14.06.2021 tarihinde Covid-19 Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formu Hakkında Önemli Bilgilendirme
14.06.2021
14.06.2021 tarihinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Tebliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
14.06.2021
14.06.2021 tarihinde Mali Müşavirlerimizce Hazırlanan Kurumlar-Kdv Muhtasar ve Stok Artırımına İlişkin Hesap Tablosu
14.06.2021
11.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği Hakkında Önemli Bilgilendirme
11.06.2021
09.06.2021 tarihinde Yayımlanan 7326 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin Mali Müşavirliğimizce Hazırlanan Uygulama Rehberi
09.06.2021
02.06.2021 tarihli Katma Değer Vergisindeki ve İşyeri Kira Stopajlarındaki İndirim Oranları Hakkında Önemli Bilgilendirme
02.06.2021
01.06.2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
01.06.2021
31.05.2021 tarihli 01 Haziran 2021’den İtibaren Ülkeye Giriş Tedbirleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
31.05.2021
30.05.2021 tarihli Yeme İçme Hizmetleri İçin Uygulanacak Olan %1 KDV Oranı Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.05.2021
26.05.2021 tarihli 7319 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna Geçici 31. Madde Eklenmesi Hakkında Bilgilendirme
26.05.2021
25.05.2021 tarihli Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
25.05.2021
21.05.2021 tarihli Yayınlanan Genelge ile 2020/19 Nolu Genelgede Belirtilen Sürenin Uzatılması Hakkında Önemli Bilgilendirme
21.05.2021
16.05.2021 tarihli 17 Mayıs–1 Haziran 2021 Tarihleri Arasındaki Konaklama Tesislerine Uygulanacak Kademeli Normalleşme Tedbirleri
16.05.2021
16.05.2021 tarihli 17 Mayıs–1 Haziran 2021 Tarihleri Arasındaki Uygulanacak Kademeli Normalleşme Süreci Basın Açıklaması Hk.
16.05.2021
16.05.2021 tarihli 17 Mayıs–1 Haziran 2021 Tarihleri Arasındaki Uygulanacak Kademeli Normalleşme Tedbirleri Hk.
16.05.2021
07.05.2021 tarihli Tam Kapanma Kararları Kapsamında Görev Belgesi Süresinin Uzatılması Hakkında Önemli Bilgilendirme
07.05.2021
02.05.2021 tarihli Tam Kapanma Genelgesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
02.05.2021
02.05.2021 tarihli Tam Kapanma Kararları Kapsamında Görev Belgesi Genelgesi Hakkında Önemli Bilgilendirme
02.05.2021
30.04.2021 tarihli 4477 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında Önemli Bilgilendirme
16.05.2021
30.04.2021 tarihli KDV Oranı Tespiti Hakkında Önemli Bilgilendirme
30.04.2021
29.04.2021 tarihli Tam Kapanma Süresinde Görev Belgesi Düzenleme ve Formu Hakkında Önemli Bilgilendirme
29.04.2021
28.04.2021 tarihli Tam Kapanma Genelgesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
28.04.2021
27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
27.04.2021
23.04.2021 tarihli Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hakkında Önemli Duyuru
23.04.2021
22.04.2021 tarihli Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
22.04.2021
14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
15.04.2021
14.04.2021 tarihli Kısmı Kapanma Genelgesi Hakkında Önemli Duyuru
14.04.2021
12.04.2021 tarihli 6421 Sayılı Ramazan Tedbirleri Genelgesi Hakkında Önemli Duyuru
12.04.2021
11.04.2021 tarihli Pandemi Sürecinde Ülkelerin ve Ülkemizin Girişte Uygulayacağı Seyahat Kuralları Hakkında Önemli Duyuru
11.04.2021
08.04.2021 tarihli Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Tebliğinin Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru
08.04.2021
29.03.2021 tarihli Covid-19 Salgını İle İlgili Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi Hakkında Önemli Duyuru
29.03.2021
22.03.2021 tarihli Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru
22.03.2021
16.03.2021 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kurul Kararı Hakkında Önemli Duyuru
16.03.2021
15.03.2021 tarihli İngiltere, Danimarka, Brezilya ve G.Afrika’dan Gelecek Kişilere Yönelik Uygulamalar Hakkında Önemli Duyuru
15.03.2021
12.03.2021 tarihli Turizm Tesislerindeki Personelin Aşı Programına Dahil Edilmesi Hakkında Önemli Duyuru
12.03.2021
09.03.2021 tarihli Toplu Taşıma Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
09.03.2021
09.03.2021 tarihli İşten Çıkarma ve Nakdi Destek Süre Uzatımı Hakkında Önemli Duyuru
09.03.2021
02.03.2021 tarihli Kapasite Uygulama ve HES Okuma Bilgilendirme Hakkında Önemli Duyuru
02.03.2021
01.03.2021 tarihli Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Hk. Önemli Duyuru
02.03.2021
02.03.2021 tarihli Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler Hakkında Önemli Duyuru
02.03.2021
26.02.2021 tarihli Yurda Giriş Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
26.02.2021
26.02.2021 tarihli Covid-19 Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
26.02.2021
26.02.2021 tarihli Vergi ve Borç Yapılandırmaları Hakkında Önemli Duyuru
26.02.2021
20.02.2021 tarihli Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği Hakkında Önemli Duyuru
20.02.2021
19.02.2021 tarihli Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı Hakkında Önemli Duyuru
19.02.2021
17.02.2021 tarihli Yiyecek ve İçecek Hizmeti Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Önemli Duyuru
17.02.2021
30.01.2021 tarihli Dövizli Satış Yasağının Kaldırılması Hakkında Önemli Duyuru
01.02.2021
26.01.2021 tarihli Konaklama Tesislerinde Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formu
26.01.2021
26.01.2021 tarihli Kayak Otelleri ile İlgili Genelge Hakkında Önemli Duyuru
26.01.2021
25.01.2021 tarihli Turizm Ormanı Projesi Basın Bülteni Hakkında Önemli Duyuru
25.01.2021
25.01.2021 tarihli Vergi Usul Kanunu Tebliği Hakkında Önemli Duyuru
26.01.2021
Turistik Konaklama Hizmetleri için Çevre Etiketi Kriterleri
21.01.2021
02.01.2021 tarihli Covid-19 Yeni Varyantı İçin Alınan Tedbirler Hakkında Önemli Duyuru
04.01.2021
30.12.2020 tarihli Bazı Alacakların Yapılandırması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Önemli Duyuru
30.12.2020
30.12.2020 tarihli İşten Çıkarma Süre Uzatımı Hakkında Önemli Duyuru
30.12.2020
27.12.2020 tarihli 31 Aralık 2020 04 Ocak 2021 Tarihleri Arasındaki Tedbirler Hakkında Önemli Duyuru
27.12.2020
25.12.2020 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Önemli Duyuru
25.12.2020
25.12.2020 tarihli İşletmeler ve İşyerlerinin Vale Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Önemli Duyuru
25.12.2020
24.12.2020 tarihli Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Önemli Duyuru
24.12.2020
23.12.2020 tarihli Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında Önemli Duyuru
23.12.2020
23.12.2020 tarihli Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Hakkında Önemli Duyuru
23.12.2020
23.12.2020 tarihli Milli Emlak Tebliği Hakkında Önemli Duyuru
23.12.2020
21.12.2020 tarihli Otel-Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programı Hakkında Önemli Duyuru
21.12.2020
15.12.2020 tarihli Covid-19 Ek Önlemler Hakkında Önemli Duyuru
15.12.2020
06.12.2020 tarihli Online Yemek ve Market Siparişleri Hakkında Önemli Duyuru
06.12.2020
02.11.2020 tarihli 2020/19 nolu Yeni Koronavirüs (Covid-19) Genelgesi Hakkında Önemli Duyuru
02.12.2020
02.12.2020 tarihli İYS Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Önemli Duyuru
02.12.2020
02.12.2020 tarihli Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler Hakkında Önemli Duyuru
02.12.2020
02.12.2020 tarihli 4447 Sayılı İşsizlik Kanunun Geçici 10. Maddesi Hakkında Önemli Duyuru
02.12.2020
30.11.2020 tarihli Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hakkında Önemli Duyuru
30.11.2020
28.11.2020 tarihli Konaklama Tesislerindeki Restoranlar Hakkında Önemli Duyuru
28.11.2020
27.11.2020 tarihli Geniş Kapsamlı Etkinliklerin Ertelenmesi Hakkında Önemli Duyuru
27.11.2020
27.11.2020 tarihli 2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru
27.11.2020
24.11.2020 tarihli Konaklama Tesisleri Bünyesindeki Restoranlar Hakkında Önemli Duyuru
24.11.2020
18.11.2020 tarihli Koronavirüs Yeni Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
18.11.2020
ETİK Exclusive 2020 Ekim 2020 Yönetim Raporu Sayısı Yayınlandı
08.11.2020
04.11.2020 tarihli HES Kodu Uygulaması Hakkında Önemli Duyuru
05.11.2020
03.11.2020 tarihli Koronavirüs Salgını Ek Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
04.11.2020
Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatma Kararı Hakkındaki Önemli Duyuru
27.10.2020
"Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Haritalama Raporu" hakkında önemli duyuru
26.10.2020
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
19.10.2020
18.09.2020 tarihli Koronavirüs Salgını Ek Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru
18.10.2020
2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği
16.10.2020
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Hakkında Önemli Duyuru
16.10.2020
“Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ne geçiş ve “Sıfır Atık Belgesi”nin Alınmasına İlişkin Önemli Duyuru
16.10.2020
Belgelendirmeye Yetkili Firmalar
04.06.2020
Turizm Destek Paketi Uygulaması
16.10.2020
Müzik Meslek Birlikleri 2020 Yılı Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru
16.10.2020
Tesislerde Alınması Gereken Önlemler
04.06.2020
Türkiye'nin Güvenli Turizm Programı
04.06.2020
81 İl Valiliğine Lokanta, Restoran, Kafe ile İlgili Genelge
01.06.2020
COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
27.05.2020
Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci
22.05.2020
Sertifikasyon Standart Teklif Tablosu
22.05.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Genelge
20.05.2020
Konaklama Hizmetlerinde Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi
18.05.2020
COVID-19 Bilgi Kartı Konaklama Hizmetleri
18.05.2020
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
18.05.2020
Bakanlıktan otellere normalleşme genelgesi
18.05.2020
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurusu Süresi Uzatıldı
18.05.2020
Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında
18.05.2020
Zurich Sigorta Alacakları Hakkında Bilgilendirme
18.05.2020
TÜROFED 6. Dönem 5. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Video Konferasla Gerçekleştirildi
18.05.2020
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.04.2020
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik...
16.04.2020
KGF’de limit 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi
16.04.2020
Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
16.04.2020
Tahsisli turizm arazilerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
05.04.2019
Çek ödemeleri için destek kredisi
16.04.2020
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Hakkında Duyuru
16.04.2020
Dünya Turizm Forumu, Angola'da gerçekleştirilecek
06.04.2019
Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
05.04.2019
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Önemli Duyuru
16.04.2020
İş Yaşamına İlişkin Bilgilendirme..
16.04.2020
'İmar Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı
05.04.2019
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yürürlüğe Girdi
05.04.2019
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılan
05.04.2019
Turizm sektöründe cezalar elektronik ortamda bildirilecek
11.03.2019
SGK Prim Ödemelerinin Erteleme Süresi
16.04.2020
TÜROFED Ocak ayı turizm bülteni yayımlandı
06.04.2019
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin sirküler
05.04.2019
ETİK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yılbaşı Mesajı
02.01.2019
Covid-19 Salgını Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
16.04.2020
TOBB'dan Eylem Planı
06.04.2019
Kablosuz Mikrofon Kullanıcılarının Dikkatine
11.12.2018
Turistik Konaklama Tesisleri için Çevre Etiketi Kriterleri
26.12.2019
Merkez Bankası Reeskont Kredisi ve Exımbank Turizm Kredisine ilişkin bilgilendirme yazısı yayımlandı
05.04.2019
Sıfır Atık Yönetmeliği Yayımlandı
30.07.2019
Ege Turizm Dergisi
11.12.2018
Abonelik alacaklarına ilişkin takip yönetmeliği yayımlandı
30.07.2019
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar değişti
05.04.2019
Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.07.2019
2016 Torba Yasası Turizm Paketi
11.12.2018
Turizm tesisleri uygulama yönetmeliği yayımlandı
30.07.2019
6704 sayılı Torba Kanunu’nda yer alan Ecrimisil Kira Ödemeleri Hk. Kanun Maddesi
11.12.2018
TÜROFED Olağanüstü Genel Kurulunda Kabul Edilen Tüzük
11.12.2018
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama işletmelerinin ihracatçı sayılması için sağlam
11.12.2018
Atık Yönetimi Yönetmeliği Yayınlandı
11.12.2018
Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de bulunan ve terör olaylarından zarar gören esnafların kr
11.12.2018
Kamu arazileri yayla ve sağlık turizmcilerine tahsis edilecek
05.04.2019
Uluslararası İş Gücü Kanunu
11.12.2018
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Belge Verilecek
11.12.2018
Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!
x
Etik.org.tr 'yi kullanarak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Detaylı bilgi Çerez Politikamız’da. daha_fazla. Anladım