X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin olarak Mali Müşavirliğimizce hazırlanan ve kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi  istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi" ekli dosyada bilgilerinize sunulmaktadır.  

 

Söz konusu Rehberde;

• Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
• İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,
• İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,
• Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
• Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
• Alış ve giderlere ait KDV'nin indirimi,
gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 7338 sayılı  Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.  Yapılan bu değişiklikler aşağıdaki konulardadır.


1. Basit usulde vergilendirilen mükelleflere kazanç istisnası getirildi. (md.1, 4, 5, 6, 9)  
2. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde gelir vergisi kazanç istisnası getirildi.  (md.2, 55 )
3. Çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan ödemelere kazanç istisnası getirildi. (md.3, 7, 11)  
4. Geçici Vergi IV'üncü Dönem Beyannamesi kaldırıldı. (md.9).
5. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin değişiklik yapıldı. (md.10)  
6. Vergi dairesi tanımında değişiklik yapıldı. (md.12)  
7. Vergi mahremiyetine uyması gereken kişilerin kapsamı genişletildi. (md.13)  
8. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ konusunda düzenleme yapıldı. (md.14)
9. Yerel ve ulusal basın yoluyla ilan yapılması uygulaması kaldırıldı. (md. 15)
10. Düzeltme yapma konusunda yetki genişletildi. (md. 16)  
11. Vergi incelemesinin dairede yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı ve İncelemeye Başlama Tutanağı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı. (md.17, 18)  
12. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına yapıldığına ilişkin düzenleme yapıldı. (md.19).
13. Defterler için berat alınmasının tasdik hükmünde olduğu düzenlendi. (md. 20).
14. Yeminli Mali Müşavir tasdik raporlarının ibrazına ilişkin düzenleme yapıldı. (md. 22, 40).
15. Gider pusulasına ilişkin fiili durum ile hukuki durum arasında uyum sağlandı. (md. 23, 40).
16. Vergi Usul Kanuna “Alış Bedeli” adı ile yeni bir değerleme ölçüsü eklendi. (md. 26, 28).  
17. Maliyet bedeli tanımına açıklık getirildi. (md.27, 29, 30).
18. Yeniden değerlemeye ilişkin düzenleme yapıldı. (md. 31, 52)  
19. Günlük amortisman uygulaması konusunda düzenleme yapıldı. (md. 32, 33,34).
20. Şüpheli alacaklara ilişkin alt sınır belirlemesi yapılmakta ve işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanındı. (md. 35)
21. Yenileme fonu uygulamasına ve amortismana tabi malların sigorta tazminatına ilişkin düzenleme yapıldı. (md. 36, 37 ).
22. Pişmanlık hükümlerinde değişiklik yapıldı. (md.42).
23. Ceza indiriminin kapsamı değiştirildi. (md. 43).
24. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma kapsamına alındı. (md. 44, 45)  
25. VUK’da “karşılıklı anlaşma” usulü adı altında yeni bir müessese ihdas edildi. (46, 47, 48, 49, 50).  
26. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen makina ve teçhizata ilişkin amortisman uygulamasında yeniden düzenleme yapıldı. (md. 51) .
27. Damga Vergisi Kanununda resmi daire tanımı değiştirildi. (md. 53)  
28. Damga vergisinde istisna uygulamasının kapsamı genişletildi. (md. 54)  
29. Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapıldı. (md. 56, 57)  
30. Varlık Yönetim Şirketlerinin vergilendirilmeleri konusunda değişiklik yapıldı (md. 58).  
31. Nakdi sermaye artışlarına ilişkin KVK’da değişiklik yapıldı. (md. 59)  
32. İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.


Kurumların Taşınmaz ve İştirak HisselerininSatışında İstisnaRehberi için tıklayınız.Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!
x
Etik.org.tr 'yi kullanarak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Detaylı bilgi Çerez Politikamız’da. daha_fazla. Anladım