2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları Belli Oldu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci maddesince düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503)'unde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 23.73 oranında artırılarak yeniden belirlenmesi amacında olan Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci maddesi ile 84'üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tebliğ 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şu şekildedir.

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!