Tahsisli turizm arazilerine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliği 21. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yapılan değişiklikle, daha önce Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre arttırılması kararlaştırılan arazi kullanım bedellerinin, bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca yöntmeliğe eklenen geçici madde ile adına kesin tahsis yapılmış olan yatırımcı veya işletmeciler, takip eden yıllarda kullanım bedeli sözleşmesini yenilemeyecek. Buna göre söz konusu bedeller, yönetmeliğin 21. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen oranda (TÜFE) arttırılarak tespit ve tahsil edilecek.

Geçici maddenin devamında ayrıca "Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kullanım bedellerinin, 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise yönetmeliğin 21. maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre hesaplanarak tahsil edilir ve varsa fazlaya ilişkin tutar sözleşmeden doğan veya doğacak olan diğe ödemelerden mahsup edilir" ifadelerine yer verildi.

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!