X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ
 

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK SGK İŞLEMLERİNE AİT 2022 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

 
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan asgari ücret tutarları günlük brüt 166,80 TL, aylık brüt 5.004,00 TL ve aylık net 4.253,40 TL olarak tespit edilmiş ve 17.12.2021 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
a)  Özel sektörde:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL
b)  Kamu sektöründe:
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 15.12.2021-14.01.2022 devresi için:14.310,08 TL +17.514,00 TL =31.824,08 TL
 
Bu defa; SGK tarafından yayımlanan 07.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Genelge’ de; asgari ücrete bağlı olarak değişen SGK primine esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlerde esas alınacak tutarlar açıklanmıştır.
 
Buna göre; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak olan;
 
• SGK primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları,
• Yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında ödenecek prim tutarları,
• Hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları tarafından ödenecek prim tutarları,
• 
İdari para cezaları, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar,
 aşağıda gösterilmiştir.
 
1)  Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için uygulanacak prime
 esas kazanç alt ve üst sınırları:
 
a)  Özel sektörde:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL
 
•  Sigorta Primi işçi payı (%14) :700,56 TL
•  Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.025,82
•  Sigorta Primi işveren payı (15,5):775,64 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
•  İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 50,04 TL
•  İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 100,08
•  İşverene Maliyeti: 6.129,9 İşverene Maliyeti: 5.879,70 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
•  Net Ücret: 4.253,40 T
 
b)  Kamu sektöründe:
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL 2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL 15.12.2021-14.01.2022 devresi için:1.908,00 TL+ 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
 
2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 894,38 TL x 16 gün = 14.310,08 TL 2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için:1.251,00TL x 14 gün =17.514,00 TL
15.12.2021-14.01.2022 devresi için:14.310,08 TL +17.514,00 TL =31.824,08 TL
 
15.01.2022 ila 14.12.2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Aylık kazanç üst sınırı:37.530,00 T
 
2)  Çırak ve öğrenciler için:
 
Günlük kazanç tutarı: 83,40 TL Aylık kazanç tutarı:2.502,00 TL
15.12.2021- 14.01.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde;
 
15.12.2021-31.12.2021 dönemi için: 59,63 TL x 16 gün = 954,08 TL
01.01.2022-
 
14.01.2022 dönemi için: :83,40 TL x 14 gün =1.167,60 TL
 
15.12.2021-14.01.2022 devresi için: 954,08 TL + 1.167,60 TL = 2.121,68 TL
 
 
3)    Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi
 zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas
 Kazanç Tutarları:
 
Günlük kazanç tutarı: 166,80 TL Aylık kazanç tutarı: 5.004,00 TL
15.12.2021- 14.1.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
15.12.2021-31.12.2021 dönemi için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL
01.01.2022-
 
14.01.2022 dönemi için: 166,80 x 14 gün =2.335,20 TL
 
15.12.2021-14.01.2022 devresi için:1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
 
 
4) Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası,
 çocuk ve aile yardımı tutarları:
 
Yemek parası: 166,80 TL x %6 =10,01 TL (Günlük)
 
Çocuk yardımı: 5.004,00 x %2 = 100,08 TL (Aylık)
 
Aile yardımı: 5.004,00 x %10 =500,40 (Aylık
 
 
5)  Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi: Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için;
Günlük: 166,80x%37,5=62,55 Aylık: 5.004,00x%37,5=1.876,5
 
Ayda 10 günden az çalışanlar için;
 
Günlük: 166,80x%2=3,34
 
 
6)    5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas
 Kazanç Tutarları:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Günlük kazanç üst sınırı: 500,40 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 15.012,00 TL (3 kat)
 
 
7)  5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas
 Kazanç Tutarları:
 
Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.
 
Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 29 x %34,5 =1.668,83 TL
 
Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 29 x %34,5 =12.516,26 TL
 
 
8) 5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas
 Kazanç Tutarları:
 
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
 
Prim Oranları: %32,5
 
Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 29 x %32,5 = 1.572,09 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre:1.251,00 TL x 29 x %32,5 = 11.790,68 TL İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;
Prim Oranları: %35,5
 
Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 29 x % 35,5 = 1.717,21 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 29 x %35,5 = 12.879,05 TL
 
9)  İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Prim Tutarı: 1.601,28 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL Prim Tutarı: 12.009,6 TL
 
 Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan
 sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler: İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
Prim Oranları: %32
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Prim Tutarı: 1.601,28 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL Prim Tutarı: 12.009,60 TL
İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler;
 
Prim Oranı: %35
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Prim Tutarı: 1.751,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL Prim Tutarı: 13.135,50 TL
 
 
10)  2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı:
 
Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.
 
166,80 TL x 15 x= 2.502,00 TL,
 
Prim Tutarı: 813,15 TL
 
 
11) 5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime
 esas kazanç tutarları:
 
(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların;
 
Prim Oranları: %34,5
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Prim Tutarı: 1.726,38 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL Aylık kazanç üst sınırı: 37.530.00 TL Prim Tutarı: 12.947,85 TL
 
(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar;
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,8 TL x 29 = 4.837,2, Prim Tutarı: 1.668,83 TL
 
Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TLx28= 35.028 TL, Prim Tutarı: 12.516,26
 
 
12)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
 ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık
 sigortası primi:
 
5.004,00 x %3 = 150,12 TL
 
 
13)  5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
 kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi:
 
5.004,00 x 2 = 10.008,00 TL x % 12 = 1.200,96 TL
 
 
14)      5510    sayılı     Kanunun    60    ıncı     maddesinin    yedinci    fıkrası
 kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık
 sigortası primi:
 
5.004,00 TL / 3 =1.668,00 TL x % 12 = 200,16 TL
 
 
15)  Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla
 yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği
 tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi:
 
5.004,00TL x %6 =300,24 TL
 
 
16)  Hizmet borçlandırılmasına esas tutar:
 
Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı: 166,80 TL x %32 = 53,38 TL
Üst sınırı: 1.251,00 TL x %32 =400,32 TL,
 
Olarak esas alınacaktır.
 
17)  Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar: Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı: 166,80 TL x %45 = 75,06 TL
Üst sınırı:1.251,00TL x %45 =562,95 TL
 
18)  Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı:
 
Günlük 166,80 TL
 
Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
 
Günlük 83,40 TL
 

19)  Emzirme ödeneği:
 
316,00 TL
 

20)  Cenaze yardımı:
 
1.250,00 TL
 

21)  İdari para cezaları:
 
01.01.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için 5.004,00 TL
 

22)  Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması:
 
5083 sayılı Kanunda; “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkat e alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.
 
Bu itibarla; SGK Genelgesinde yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!
x
Etik.org.tr 'yi kullanarak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Detaylı bilgi Çerez Politikamız’da. daha_fazla. Anladım